Intekenformulier

Via onderstaande button vinden jullie het intekenformulier. Het is de bedoeling dat iedereen deze eenmaal per jaar invult. Wanneer deze eenmaal is ingevuld zal Marleen deze in het definitieve schema verwerken.

Mochten er daarna nog verhinderingen zijn gelieve deze lijst niet nogmaals in te vullen maar persoonlijk contact op te nemen met Marleen.

Intekenformulier

Vrijwilligersschema

Het definitief schema zal binnenkort hier beschikbaar zijn.

Hieronder is per persoon een lijst te vinden wie wanneer is aangemeld.

vrijwilligersschema 2022 lijst met aanmeldingen